Nordvesten Nr 7

Månedens nummer inneholder litt om Sunde dagen, Den internasjonale skolen, og at speiderbevegelsen fikk frilufts prisen.