Nordvesten nr. 8

Nordvesten nr 8 inneholder bl.a. følgende: Avskjedshilsen fra prost Sigfred Sørensen, Historien om Gosenrevyen i bokform, Belg, Blås og Komp gjennom 20 år, Feiring av internasjonal School of Stavanger og Menighetssider fra Hafrsfjord, Madlamark og Sunde.